Παλαιότερες

  • Παλαιότερες

    Λισσαβώνα, Πόρτο – 2017

    Στις 25 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήσαμε κινητικότητα 15 μαθητών και 2 συνοδών καθηγητών στη πόλη του Οδυσσέα, τη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας. Η δραστηριότητα διήρκεσε έως και την 7η Απριλίου 2017. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ με κωδικό: 2016‐1‐EL01‐KA102‐022735 είχε ως θέμα: “Σχεδιασμός & καθοδήγηση για τη δημιουργία νεοσύστατης ΜΜΕ- Πιλοτική εφαρμογή γραφείου ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα (Hotspot)” Στο πρόγραμμα έλαβε χώρα μία δεύτερη ροή αποτελούμενη από 10 εκπαιδευτικούς του σχολείου μας στο Πόρτο. Η ροή διήρκεσε από 27 Μαρτίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2017. Φωτογραφικό υλικό