Δράσεις

 • Πορτογαλία 2023-2024,  Τρέχουσες

  Επιλογή συμμετεχόντων

  Τη Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Διευθύντριας του Εσπερινού ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, συνεδρίασε η Επιτροπή για την Αξιολόγηση και Επιλογή των μαθητών οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ με κωδικό προγράμματος “KA122-VET-8795E547” και τίτλο “Συμβάλλοντας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Εκπαίδευση σε σύγχρονα καινοτόμα συστήματα αυτοματισμού για την κατασκευή Έξυπνων-Πράσινων κτιρίων & στη μελέτη προκλήσεων και λύσεων για βελτίωση του Πράσινου Περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική αλυσίδα.”, που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 06/04/2024 έως 21/04/2024. Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι μαθητές των τομέων Ηλεκτρονικής / Ηλεκτρολογίας, Πληροφορικής, Οικονομίας / Διοίκησης και Μηχανολογίας. Η επιλογή των μαθητών – μαθητριών έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Για τη…

 • Πορτογαλία 2023-2024,  Τρέχουσες

  Συνεντεύξεις για επιλογή συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+

  Τη Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2023, στις 18:00, καλούμε σε συνέντευξη για επιλογή συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+, τους μαθητές του σχολείου μας που δήλωσαν συμμετοχή και ανήκουν στις  ειδικότητες: και τη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου την ίδια ώρα, καλούμε τους συμμετέχοντες των ειδικοτήτων Οικονομίας και Διοίκησης Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στις αίθουσες 201 και 202 στη νότια πτέρυγα (στον πρώτο όροφο πάνω από την κομμωτική και απέναντι από τα εργαστήρια πληροφορικής). Η παρουσία για όσους δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Η μη παρουσία τους στη διαδικασία των συνεντεύξεων συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό.

 • Πορτογαλία 2023-2024,  Τρέχουσες

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Καθηγητών απευθύνει πρόσκληση στις ειδικότητες των τομέων Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής και Μηχανολογίας να παρευρεθούν τη Τρίτη 24/10/2023, κατά το 1ο διάλειμμα, στο αμφιθέατρο του σχολείου μα, για να ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ που θα λάβει χώρα στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας τον Απρίλιο του 2024 και να δηλώσουν τη πρόθεση συμμετοχής τους ή όχι, σε αυτό.

 • Παλαιότερες

  Λισσαβώνα, Πόρτο – 2017

  Στις 25 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήσαμε κινητικότητα 15 μαθητών και 2 συνοδών καθηγητών στη πόλη του Οδυσσέα, τη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας. Η δραστηριότητα διήρκεσε έως και την 7η Απριλίου 2017. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ με κωδικό: 2016‐1‐EL01‐KA102‐022735 είχε ως θέμα: “Σχεδιασμός & καθοδήγηση για τη δημιουργία νεοσύστατης ΜΜΕ- Πιλοτική εφαρμογή γραφείου ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα (Hotspot)” Στο πρόγραμμα έλαβε χώρα μία δεύτερη ροή αποτελούμενη από 10 εκπαιδευτικούς του σχολείου μας στο Πόρτο. Η ροή διήρκεσε από 27 Μαρτίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2017. Φωτογραφικό υλικό

 • Τρέχουσες

  Πορτογαλία 2024

  Εγκρίθηκε η συμμετοχή του σχολείου μας σε πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο θα λάβει χώρα στη Πορτογαλία τον Απρίλιο του 2024 και θα διαρκέσει δύο εβδομάδες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ροές των 12 μαθητών με 2 συνοδούς καθηγητές σε κάθε μία. Η πρώτη ροή απευθύνεται στις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Πληροφορικής, Μηχανολόγων και έχει τίτλο “Εκπαίδευση σε σύγχρονα καινοτόμα συστήματα αυτοματισμού για την κατασκευή Έξυπνων-Πράσινων κτιρίων.“ Η δεύτερη ροή με τίτλο “Μελέτη προκλήσεων και λύσεων για βελτίωση του Πράσινου Περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική αλυσίδα“, εμπλέκει τις ειδικότητες των τομέων Οικονομίας & Διοίκησης και Πληροφορικής. Κατά τη 1η εβδομάδα του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν μαθήματα και διαλέξεις σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα…